EU Clean Air Forum

28 ноември 2019

Като част от работата ни в неправителствения сектор в областта на климатичните промени, нашият PR мениджър Виолина Данчева е акредитирана за участие в Европейския форум за чист въздух. Това събитие на Европейската комисияще се съсредоточи върху четири теми: качеството на въздуха и здравето; качество и енергия на въздуха; качество на въздуха и селското стопанство; и механизми за финансиране на чист въздух. Тя ще обедини вземащите решения, заинтересованите страни и експертите по горепосочените теми на двудневна конференция, за да разгледат развитието и прилагането на ефективни европейски, национални и местни политики, проекти и програми за въздух.

Контакти

ул. София 1, ет. 2, 9000 Варна, България
Мобилен: 0898 62 63 73

E-mail: violina@hype.bg