Кампания Въздух за децата

30 ноември 2021

Клиент: Purpose Climate Lab

Контекст на проекта:

Родителите като цяло, но особено майките, са решаваща публика, която трябва да се мобилизира в борбата за чист въздух. Нарастваща загриженост за българите е увеличаването на репродуктивните проблеми и цялостното здравеопазване, което предполага, че бременните жени и майките са естествена аудитория за контакт и мобилизация. Освен това, поради отрицателния прираст на населението и намаляващото българско население, децата се считат за национално богатство. Исторически, първият протест за замърсяването на въздуха в България е воден от майки.

Цели на проекта:

Кампанията има за цел да мобилизира родители, местни общности, медицински общности и инфлуънсъри около рисковете за здравето, на които замърсяването на въздуха излага най-малките, както и дългосрочна и краткосрочна превенция под кампанията „Въздух за децата“.

Визията на тази кампания е да:

  • Увелични информираността за здравните рискове, свързани със замърсяване на въздуха сред влиятелната аудитория, така че качеството на въздуха да се позиционира като ключов съзнанието на българското население проблем.
  • Позиционирайте замърсяването на въздуха като значим, системен и предотвратим здравен проблем пред обществото, политиците и правителството чрез натиск отдолу нагоре, идващ от най-икономически и стратегически важна аудитория за страната – родителите.

Контакти

ул. Селиолу 48А, 9000 Варна, България
Мобилен: 0898 62 63 73

E-mail: violina@hype.bg