Кампания Климатичен вот

30 ноември 2021

Клиент: Purpose Climate Lab

Работихме с хипотезата, че ако създадем платформа, в която политическите лидери могат да представят политиките, част от тяхната програма за глобални и национални климатични предизвикателства, и да ангажираме тези политици да я използват по време на политическата кампания, бихме могли да постигнем по-широк обществен интерес към темата сред техните аудитории , за да се позиционира климатичната криза като национален приоритет.

Резултати:

  • Заедно с екипа на Горичка и Анонимните климатици обсъдихме кои са 5-те основни въпроса, които е важно да зададем на българските политици. Подготвихме ги заедно с материали за подготовка като покана да се включат във видео онлайн кампания в платформата на Горичка.
  • Помолихме пет експерти в избраните области: справедлив преход, образование, земеделие, планиране на градската среда и климатични политики, да запишат кратко видео с тяхното мнение по въпросите, които щяхме да зададем на политиците.
  • Решихме да предприемем нестандартната стъпка да помолим въпросите да се задават не от експерти или журналисти, а от млади хора. Така предразположихме политиците за неагресивна реакция и намигвахме към ангажимента им към бъдещите поколения.
  • В рамките на кампанията създадохме и голямо количество съдържание за страницата на Горичка, където да информираме публиката за предстоящите ключови моменти в българската климатична политика.
  • Заснехме видеа с пет от партиите.

Контакти

ул. Селиолу 48А, 9000 Варна, България
Мобилен: 0898 62 63 73

E-mail: violina@hype.bg