Кампания Продай/Купи Енергия от Съседа

30 ноември 2021

Клиент: Purpose Climate Lab

С позицията, отправена от БСА след кръглата маса, направихме аргументирано допълнение към предложението на Електроенергийния системен оператор, направено между първото и второто гласуване на Закона за енергетиката, с цел либерализация на пазара, директно предаване и приемане на електроенергия от съседни производители и потребители, намаляване на разходите, Предложенията не бяха взети предвид по време на гласуването. Въпреки това, битката за справедлива енергията с гражданско участие продължава. Инициативата предизвика широк медиен и обществен отзвук.

Контакти

ул. Селиолу 48А, 9000 Варна, България
Мобилен: 0898 62 63 73

E-mail: violina@hype.bg