Кръгла маса: Предизвикателства и възможности за изграждане на малки фотоволтаични централи

30 ноември 2021

Клиент: Purpose Climate Lab

Контекст на проекта:

Фотоволтаичната индустрия е изправена пред огромни предизвикателства през последните няколко години, но също е на ръба на огромни възможности. Мисията на Българска соларна асоциация е да положи всички усилия за утвърждаване на слънчевата енергия като водещ източник на възобновяема енергия в България. Те насърчават развитието и прилагането на фотоволтаичната енергия чрез обмен на информация, премахване на пазарни и административни бариери, укрепване на индустрията и обучение на обществеността за ползите от слънчевата енергия. По време на този процес БСА  играе ролята си на информационен портал за професионалисти в индустрията, политици, медии и широката общественост, вдъхновявайки хиляди хора да подкрепят и приемат развитието на слънчевите технологии. Резултатът е по-малко внос на енергия, по-малко използване на изкопаеми горива, повече „зелени“ работни места, по-ниски емисии – нова икономика в полза на България и глобалната околна среда.

Цели на проекта:

Мобилизирайте преките заинтересовани страни, включително индивидуални потребители и малки и средни предприятия, в застъпничество за дерегулация и стимулиране на проекти за слънчева енергия. Постигане на това чрез PR и медийни кампании, дигитално съдържание и мобилизиране на сектора и гражданите.

  • Бизнес/групи потребители, ангажирани чрез успешни примери за соларни проекти
  • Създаване на активно застъпническо движение за соларна енергия сред потребителите.

Резултати:

•          Чрез мобилизиране на директни заинтересовани страни, включително „Българска слънчева асоциация“ в застъпничество за дерегулация и стимулиране на енергийни проекти на общността, организирахме Кръгла маса на тема „Предизвикателства и възможности за изграждане на малки фотоволтаични централи“. В събитието взеха участие Радан Кънев, евродепутат, Валентин Николов, Народно събрание и Ивайло Алексиев и др.  Събитието беше гледано над 5 000 пъти.

Контакти

ул. Селиолу 48А, 9000 Варна, България
Мобилен: 0898 62 63 73

E-mail: violina@hype.bg