30 години Топлофикация – Варна

01 ноември 2019

След повече от десетилетие спорове, дали гр. Варна се нуждае от централизирано топлоснабдяване, в началото на 80-те години, варненските градоначалници и централните власти решават да започне изграждане на топлофикационна система. =

Ръководството на дружеството, което днес е управлявано от френската компания Веолия, продължава традицията на постоянни нововъведения, които да подобряват както качеството на услугата, така и да намаляват цената към крайните потребители.

HYPE Communication: Организиране на събитие и пресконференция, PR стратегия

Контакти

ул. София 1, ет. 2, 9000 Варна, България
Мобилен: 0898 62 63 73

E-mail: violina@hype.bg